PROCLAIMER

Proclaimer
Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij van Waarde neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie.

Inhoud
Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wij van Waarde.

Privacy policy
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Wij van Waarde hanteert een strikt beleid conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt. Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.

Iedereen doet ertoe. Jij bent van waarde. Ik ben van waarde. Wij zijn van waarde.